Logo

Provozní řád

 1. Herna je určena dětem ve věku 1 – 15 let.

 2. Vstup do herny a na atrakce je povolen z hygienických důvodů pouze v ponožkách, (doporučeny jsou protiskluzové ponožky) dále doporučujeme sportovní pohodlné oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi. Upozorňujeme na možná případná nebezpečí v podobě tkaniček od mikin či triček, dále pak v podobě ostrých předmětů, sponek a brýlí atd.

 3. Každé dítě musí být doprovázeno zodpovědnou dospělou osobou, která za dítě plně odpovídá po celou dobu pobytu.

 4. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející zodpovědná osoba. Vedení ani personál dětského světa nemohou nést zodpovědnost za tyto úrazy. Použití jednotlivých přístrojů a zařízení herny je pouze na vlastní nebezpečí .

 5. Do herny je zákaz vstupu osobám trpících nakažlivou nemocí (i rýma a kašel je nakažlivá nemoc), nevolností, infekční nemocí nebo jsou v tzv. karanténě. Nedodržení či porušení pravidel, agresivní chování či chování v rozporu s provozním řádem herny a nedodržení pokynů personálu opravňuje personál herny k vykázání doprovodu i s dítětem bez nároku na vrácení vstupného.

 6. Provozovatel si vymezuje právo zamezit vstupu osobám, u kterých jsou pochybnosti o možnosti vyvolání konfliktu či nevhodného chování (např. pod vlivem alkoholu atd.).

 7. Vstup do herny určené pro nejmenší děti je povolen pouze dětem do tří let. Dítě, které by tento zákaz opakovaně porušovalo, je provozovatel oprávněn vyvést společně s doprovodem z herny bez nároku na vrácení vstupného.

 8. Návštěvník či doprovod nezletilých osob nese odpovědnost za škody způsobené nedbalostí či úmyslem a za škody způsobené jiným návštěvníkům.

 9. Nedoporučujeme vnášení jakýkoliv cenností do budovy herny. Za odložené věci a jejich případnou ztrátu nenese provozovatel žádnu odpovědnost. Cenné věci např. mobilní telefon, peněženku atd. si můžete uschovat u personálu herny.

 10. Do herny není povoleno vnášení vlastních nápojů a potravin včetně sladkostí. Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené v dětském světě Skokánek, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi. Do prostoru herny nesmí být vnášeny obaly ze skla, porcelánu a rovněž i vlastní hračky. Výjimku lze povolit na základě předchozí dohody s personálem, např. při oslavách apod.

 11. Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček a ostatního občerstvení je povolena pouze v prostorech kavárny a stolků u vchodu. Kavárnou se rozumí prostor s občerstvovacími stolky se židlemi. Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček a ostatního občerstvení v ostatních prostorech herny je z bezpečnostních a hygienických důvodů přísně zakázána.

 12. V celém areálu herny a přilehlých prostor (WC atd.) je přísný zákaz kouření a vstupu zvířat.

 13. Vstupem do prostor herny souhlasíte s provozním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami.

 

Aktuality

OTEVŘENO

OTEVÍRACÍ DOBA: 

Pondělí: 14:00 - 18:00
úterý: 9:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00
středa: 14:00 - 18:00
čtvrtek: 14:00 - 18:00
pátek: 9:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00

Nahoru